De Meernse Jeu de Boulesclub 

 

Het bestuur:


Voorzitter:                            wordt tijdelijk waargenomen door Kees Mink

Penningmeester:                 Jan-Mathijs Hornix

Secretaris:                            wordt tijdelijk waargenomen door Thijs Hornix

Bestuurslid:                          Kees Mink  (organisator evenementen)

Bestuurslid:                          Piet van den Berg